Alpin Club Pro-Mont Bucuresti


Alpin Club Pro-Mont Bucuresti asociație înființată în anul 2015.

Asociația este înființată în anul 2015 având ca membri fondatori persoane care au activat dea lungul timpului în asociații ecologice şi turistice cu tradiție între anii 1985-2015.(C.T.Izvor;A.C.Elite;C.TA.2 E. Elite)

Scopul Asociației este dezvoltarea şi practicarea ecoturismului în formele sale cele mai variate,promovarea ecologiei şi turismului românesc în rândul publicului larg,în special al tinerilor,participarea la competiții sportive montane/organizarea de competiții sportive montane.
Asociația are în vedere promovarea în rândul tinerilor a respectului pentru natură,dezvoltarea şi practicarea turismului,ocrotirea mediului,ecologia sub diferite forme,cultivarea ataşamentului față de valorile reprezentate de viață,sănătate,a responsabilității şi a conştientizării rolului,pe care fiecare membru al societății îl are în apărarea dreptului la o viață sănătoasă şi un mediu adecvat.

Asociația urmăreşte de asemenea sprijinirea copiilor şi adolescenților,cu precădere din medii sociale defavorizate,în practicarea turismului şi a sporturilor în aer liber precum şi promovarea ecologiei în rândul tinerilor şi deprinderea unui stil de viață sănătos,în spiritul dragostei şi respectului față de natură.