Asociatia Arcul Carpatin


Asociatia Arcul Carpatin

Asociația Ecologică “ARCUL CARPATIN” a fost înființată la sfârșitul anului 2012. Membrii fondatori sunt persoane care au activat de-a lungul timpului în asociații ecologice și turistice cu tradiție între anii 1985-2005 (C.T.M. Metrou, T.M. Via Montană, C.T.M. Aviamont etc.).

Asociația  are că scop dezvoltarea și practicarea ecoturismuluii în formele sale cele mai variate, promovarea ecologiei și turismului românesc în rândul publicului larg, iin special rândul tinerilor, elevilor, studenților, absolvenților.

Promovăm în rândul tinerilor, elevilor, studenților, absolvenților respectulu pentru natură, dezvoltarea și practicarea turismului, ocrotirea mediului, ecologia sub diferite forme, cultivarea atașamentului față de valorile reprezentate de viață, sănătate, a responsabilități și a conștientizări rolului, pe care fiecare membru al societății îl are în apărarea dreptului la o viață sănătoasă și un mediu adecvat.

Deasemenea asociația urmărește sprijinirea copiilor și adolescenților, cu precădere din medii sociale defavorizate, în practicarea turismului și a sporturilor în aer liber precum și promovarea ecologiei,  deprinderea unui stil de viață sănătos, în spiritul dragostei și respectului față de natură.