Clubul de Turism Alpin “Calauza Carpatina“ Petrila


Clubul de Turism Alpin “Calauza Carpatina“ Petrila

     Clubul de Turism Alpin “Calauza Carpatina“ Petrila, a fost infiintat de familia Bendea in anul 1997 (fara personalitate juridica ), fiind iubitori ai muntelui , care practica din convingere turismul montan , alpinismul , orientarea turistica , speologia, e.t.c.

Cererea de inscriere a asociatiei Clubul de Turism Alpin Calauza Carpatina cu caracter non profit ,fara scop patrimonial , neguvernamental , apolitic , este inscrisa in registrul special al asociatilor si fundatiilor tinut la grefa Judecatoriei Petrosani din data de 17.04 2009 in vederea dobindirii personalitatii juridice.

- Data dobindirii personalitatii juridice 04.05.2009.
- Scopul asociatiei Clubul de Turism Alpin “Calauza Carpatina” Petrila consta in valorificarea potentialului turistic al Vaii Jiului si a altor zone turistice din tara , popularizarea si cunoasterea acestora , organizarea de drumetii montane , manifestari cultural artistice si educative pe specific turistic.

- Actiuni de marcare , amenajare si intretinere a traseelor turistice .

- Participarea la anumite competitii sportive : orientare turistica , alpinism , turism montan , speologie , cicloturism , ski , s.a .

- Editarea de ziare , pliante , harti , a unui buletin informativ propriu , reviste pentru membrii asociatiei si nu numai.

- Promovarea actiunilor ecologice , de ocrotire a naturii si a mediului inconjurator.

- Realizarea unor insigne , fanioane , ecusoane pe specificul activitatilor desfasurate de asociatie .

- Costituirea unei baze materiale proprii pentru activitatea asociatiei , preluarea unor constructii dezafectate , refacerea si transformarea acestora in spatii de cazare pentru membrii clubului , construirea de cabane si refugii noi , achizitionarea de echipamente sportive si alte obiecte de inventar

- Organizarea de tabere in zone montane pentru initierea tinerilor , adultilor , si, a virstnicilor , in turismul montan si atragerea de noi membrii pentru cresterea prestigiului si fortei economice a asociatiei.
- Membrii asociatiei participa la stagii de pregatire pentru urmatoarele domenii ; orientare , alpinism , ecologie , cunoasterea zonelor montane s.a.

- Organizarea a cel putin trei evenimente ( pe an ) de interes national in care este inclus si concursul “Memorial Marius Bendea” care se desfasoara pe durata a trei zile in cea de a doua saptamina a lunii septembrie.